Bölüm Başkanın Mesajı

 

 

Sevgili Öğrenciler,

Ülkemizde otomotiv endüstrisi lider sektörlerden biri konumuna gelmiştir. Dünyanın önde gelen önemli otomotiv üreticileri Türkiye’nin otomotiv sektöründeki gelişimine bağlı olarak yatırımlarını her geçen gün artırmaktadır. Dolayısıyla sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünün önemi daha da artmaktadır. Otomotiv mühendisliği programına katılan öğrenciler almış oldukları teorik ve uygulamalı eğitim sayesinde ülkemizde iş makineleri, otomobil, kamyon, otobüs ve yedek parça üretim alanlarında, Ar&Ge, Ür&Ge, kalite kontrol, eğitim, satış ve pazarlama gibi departmanlarda mühendis olarak çalışabildiği gibi eğitici veya yönetici olarak görev alabilmektedirler.

Mezun olmaya hak kazanan öğrencilerimiz, temel mesleki eğitimini tamamlamış, iş disiplinine sahip, kazanmış olduğu mesleki bilgiyi otomotiv sektöründe gerek üretim, gerek tasarım açısından en yüksek düzeyde uygulayabilen, otomotiv sektöründeki yeni teknolojiler, diğer bir deyişle yeni üretim teknikleri, alternatif yakıt, taşıt teknolojisi, güvenlik, malzeme gibi konularda gerekli altyapıya sahip, çevre ve enerji konularında bilgili mühendisler olarak yetiştirilmektedir. Bunun
dışında öğrencilerimiz yeniliğe açık, analitik düşünebilen, ekip çalışmasına yatkın, başta yöneticileri olmak üzere, çalışma arkadaşları ve ilgili toplum kesimleriyle etkin iletişim kurabilen, uyum içerisinde ve meslek ahlakına uygun biçimde çalışabilen, nitelikli insanlar olarak eğitilmektedir.Otomotiv sektörünün dünya ekonomileri için önemli bir güç haline gelmiştir. Dolayısıyla otomotiv endüstrisinde önemli yere sahip olan Türkiye’de otomotiv fabrikalarında, servislerde ve yan sanayi kuruluşlarında nitelikli mühendislere ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Tüm bunların bilincinde olan siz değerli öğrencilere eğitim ve meslek hayatınız boyunca başarılar dilerim.

Prof. Dr. Hüseyin BAYRAKÇEKEN
Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı