STAJ VE İŞYERİ EĞİTİMİ KOMİSYONU
BAŞKAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM YAVUZ

e-posta: iyavuz@aku.edu.tr

ÜYE ÜYE
ARŞ. GÖR. MUSTAFA BABAGİRAY

(YAZ STAJI)

e-posta: mbabagiray@aku.edu.tr

ÖĞR. GRV. ENDER OYMAN

(İŞYERİ EĞİTİMİ)

e-posta: eoyman@aku.edu.tr 

Staj ve İşyeri Eğitimi Komisyonu üyelerine e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

 

YAZ STAJI

 

22.05.2020 tarihinde fakültemizin web sayfasında yaptığımız duyurular (Mezun Durumunda Olan 4. Sınıf Öğrencileri’nin 2019-2020 Yaz Dönemi Stajları ve Ara Sınıf Öğrencileri’nin 2019-2020 Yaz Dönemi Stajları) dikkate alınarak online staj başvuruları yapılabilecektir. Öğrencilerimiz yaz stajı başvurusu iş akış şemasındaki talimatları takip ederek fakültemize gelmesine gerek kalmadan staj başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.

 

Teknoloji Fakültesi Yaz Stajı Yönergesi

Yaz Stajı Başvurusu İş Akış Şeması

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Yaz Stajı ve İşyeri Eğitimi Bilgilendirme Sunumu

Staj Ücreti Dikkat Edilecek Hususlar

 

DİLEÇKE & FORMLAR

Yaz Stajı Başvuru Formu (Aşağıdaki uyarıları okuyunuz.)

  • Başvuru formu doldurulduktan sonra staj komisyonu tarafından onaylama yapılacaktır. Onaylamalar sadece Pazartesi ve Perşembe günü yapılacaktır.
  • Öğrenci başvuru sayfasını kontrol ederek staj yapmak istediği firmanın onaylanıp onaylanmadığını görebilir.
  • Onay durumunda öğrenci başvuru formunun çıktısını alarak  belgeleri ilgili firmaya imza için götürecektir. 
  • Firma imzaladıktan sonra gerekli belgeler (başvuru formu, İSG belgesi, Beyan Dilekçesi) staj komisyonu son onayı için online sisteme tekrar yüklenecektir. 
  • Başvuru formunda Yaz Stajı yapacak öğrenciler firmaların IBAN numarasını yazacaktır. Firmanın IBAN no’su bilinmiyorsa form doldurulduktan sonra el yazısı ile eklenebilir. 
  • Öğrencilerimiz (ödev-proje dahil) staj defterlerini https://www.n11.com/magaza/kitapburosu web sayfasından temin edebilirler. Staj yapacak tüm öğrencilerimizin (ödev-proje dahil) çalışmalarını staj defterine yapması zorunludur.

Staj defterleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Cami (Üniversite Cami) bahçesindeki Kamil Miras Külliyesi’nde AKÜ Kitap Satış Bürosundan temin edilebilir. 

Cumartesi İzin Belgesi

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci Ve İş Veren Bilgi Formu

Zorunlu Staj Belgesi (Firmanın talep etmesi durumunda kullanılacak form)

Staj Başvuru Beyan Dilekçesi (Covid-19)

 

STAJ SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

Staj defterleri her sene güz dönemi başında ilan edilen son teslim tarihine kadar ARŞ. GÖR. MUSTAFA BABAGİRAY‘a teslim edilmelidir.

(Merkezi Araştırma Laboratuvarı A-143 numaralı oda)

Not: İş yeri eğitimine gidecek öğrenciler staj defterlerini daha erken teslim edebilir.

 

Staj Defteri Arkasındaki Puantaj Formu (Takvim)

Bu bölüme iş yerine gittiğiniz günleri işaretlemeniz gerekmektedir. Puantaj kutucuğunun başına ilgili ayın (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) ismini yazın. 

Puantajlar defterden koparılmayacaktır. Puantaj sayısı yapılan staj gün sayısından eksik kalırsa puantajın fotokopisi çektirilip ilgili sayfaya zımbalanacaktır.

Aşağıda örnek olarak doldurulmuş puantaj formu vardır. Sağdaki resimde, Temmuz ayı örnek olarak verilmiştir. Örneğin, Pazartesi günü 2 Temmuzdan başlayacak şekilde öğrenci 2, 3, 4, 5, 6 (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü) Temmuzda iş yerine gitmiştir. Lütfen örneği dikkate alarak ayları doldurunuz.

 

 

Staj Başarı Formu

Staj defterinin arkasında yer alan form firma tarafından doldurup kapalı zarfa konulacaktır. Zarfın üstünde firmanın kaşesi ve imzası olmak zorundadır. Zarf öğrenci tarafından staj komisyonuna elden teslim edilecektir.

 

 

 Cumartesi Çalışma İzin Belgesi

Cumartesi günü çalışan öğrencilerimizin bu belgeyi staj defteri ile beraber staj komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.

 

İşsizlik Fonu Katkısı

Çalıştıkları firmalardan maaş alan öğrencilerimizin bu belgeyi orijinal dekontla beraber Fakülte Sekreterine teslim etmesi gerekmektedir. Maaş ödemesi almayan öğrencilerimiz bu belgeyi doldurmayacaktır.

 

Ayrıntılı bilgi için (yaz stajı ve işyeri eğitimi bilgilendirme sunumu) tıklayınız.

Staj ve İşyeri Eğitimi Komisyonu

28 Şubat 2020, Cuma 1934 kez görüntülendi