Bitirme Projelerinin son teslim tarihi 8 Mayıs 2020’dir. 

Posterleri ve diğer materyalleri CD’ye kaydedip kitapçık, CD ve poster çıktılarını Arş. Gör. Mustafa BABAGİRAY’a teslim etmeniz gerekmektedir.

Kitapçık hazırlayan öğrencilerin AKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Tez Yazım Kurallarını esas alması gerekmektedir.
08 Mayıs 2018, Salı 990 kez görüntülendi