Bitirme Projesi Öneri Formu

Bitirme Projesi Öneri Formu

    • Formu doldurup, imzalayıp
    • sadece Bitirme Projesi Danışmanınıza imzalattıktan sonra
    • en geç 11 Mart 2019 tarihine kadar Arş. Gör. Tuğçe TÜRKBAY‘a teslim ediniz.
    • formlar, Arş. Gör. Tuğçe TÜRKBAY tarafından topluca Bölüm Başkanına imzaya sunulacaktır.