İş Yeri Eğitimi


Staj ve İş Yeri Eğitimi Komisyonu


Başkan

Prof. Dr. Fatih AKSOY  

                                                  Üye                                                                                       Üye

                            Arş. Gör. Tuğçe TÜRKBAY                                    Arş. Gör. Faruk Emre AYSAL


⇒Staj ve İş Yeri Eğitimi komisyonuna e-posta ile ulaşabilirsiniz.


  • İş Yeri Eğitimi Süresi

İşyeri eğitimi yapıldığı yarıyılın derslerinin başladığı tarihte başlar ve 14 hafta üzerinden dikkate alınır.


  • İş Yeri Eğitimine Gitmek için Gerekli Şartlar

• Alt dönemlerden devam zorunluluğu olan dersten kalmamış olmak, 

•  Alt dönemlerden kalınan (devam zorunluluğu olmama şartı ile) derslerin toplam AKTS’sinin 15’i geçmemesi,

• Alt dönemlerden kalınan (devam zorunluluğu olmama şartı ile) derslerin uygulama sayısının teorik ders sayısından fazla olmaması.


  • İş Yeri Eğitimi Başvurusu

• Öğrenci işlerinden onaylı transkript alınacaktır.

İş yeri eğitimi başvuru formu bilgisayar ortamında doldurulup üç adet çıktısı alınacaktır. Formda öğrenciye ayrılan kısım öğrenci tarafından imzalanacaktır. İş yeri eğitimi yapacağı firma ilgili yerleri imzalayacaktır.

• Onaylı transkript ve başvuru formu ile beraber danışman hocanız Arş. Gör. Tuğçe TÜRKBAY’a ve Arş. Gör. Faruk Emre AYSAL’A gidin ve iş yeri eğitimine gidebileceğinize dair transkriptinizi imzalatın. 

• Başvuru formu staj & iş yeri eğitimi komisyonu üyesi Arş. Gör. Tuğçe TÜRKBAY ve Arş. Gör. Faruk Emre AYSAL tarafından onaylanacaktır (Merkezi Araştırma Laboratuvarı A-143 numaralı oda).

• 3 adet başvuru formu alınarak Memur Mutlu BOZTAŞ’a gidilecek ve sigorta girişleri yaptırılacaktır.

• Sigorta girişleri yapıldıktan sonra belgelerin biri Mutlu BOZTAŞ’ta, biri staj komisyonunda, biri de iş yerine vermesi için öğrencide kalacak.

• İSG belgesinin başvuru esnasında teslim edilmesi zorunludur. 


  • İş Yeri Eğitimi Raporları

•  İş yeri eğitiminde staj defteri doldurulmayacaktır. Staj defteri yerine ara rapor formları doldurulacaktır.

• Ara rapor formları bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

• Çıktısı alınıp iş yerine onaylatılacaktır.

• Onaylanan raporlar taranıp PDF halinde öğrencinin ilgili denetleyici öğretim elemanına ve aku.otomotiv.staj@gmail.com e-posta ile gönderilecektir. 

• Bu işlem beş haftada bir tekrarlanacaktır.

İş yeri eğitimi ara rapor formu nasıl doldurulur? 

İş yeri eğitimi ara rapor formu 2019-2020 Güz


Denetleyici Öğretim Elemanı Listesi 2019-2020 Güz

Rapor Gönderim Tarihleri

  • 1. Rapor gönderim tarihi 18.10.2019

  • 2. Rapor gönderim tarihi 22.11.2019

  • 3. Rapor gönderim tarihi 27.12.2019


Orijinal raporlar iş yeri eğitimi sonunda iş yeri eğitimi komisyonuna elden teslim edilecektir. Belgeleri e-posta yoluyla gönderdikten sonra saklayınız.