Yaz Stajı Hakkında


Staj ve İş Yeri Eğitimi Komisyonu


Başkan

Prof. Dr. Fatih AKSOY  

                                                  Üye                                                                                       Üye

                            Arş. Gör. Tuğçe TÜRKBAY                                    Arş. Gör. Faruk Emre AYSAL


⇒Staj ve İş Yeri Eğitimi komisyonuna e-posta ile ulaşabilirsiniz.

 


Yaz Stajı

Teknoloji Fakültesi Yaz Stajı Yönergesi

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Yaz Stajı ve İş yeri Eğitimi Bilgilendirme Sunumu (12 Mart 2019)

Staj Ücreti Dikkat edilecek hususlarDilekçe & Formlar

Yaz Stajı Başvuru Formu (Aşağıdaki uyarıları okuyunuz.)

dikkat Başvuru formu doldurulduktan sonra staj komisyonu tarafından onaylama yapılacaktır. Onaylamalar sadece Pazartesi ve Perşembe günü yapılacaktır.

dikkatÖğrenci başvuru sayfasını kontrol ederek staj yapmak istediği firmanın onaylanıp onaylanmadığını görebilir.

dikkatOnay durumunda öğrenci başvuru formunun üç adet çıktısını alarak  belgeleri ilgili firmaya imza için götürecektir. 

dikkatFirma imzaladıktan sonra belgeler staj komisyonuna imzalatılacaktır. 

dikkat Başvuru formunda Yaz Stajı yapacak öğrenciler firmaların IBAN numarasını yazacaktır. Firmanın IBAN no’su bilinmiyorsa form doldurulduktan sonra el yazısı ile eklenebilir. 

dikkatStaj defterleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Cami (Üniversite Cami) bahçesindeki Kamil Miras Külliyesi’nde AKÜ Kitap Satış Bürosundan temin edilebilir. 

Cumartesi İzin Belgesi

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci Ve İş Veren Bilgi Formu

Zorunlu Staj Belgesi (Firmanın talep etmesi durumunda kullanılacak form)Staj Sonu Yapılacak İşlemler

Staj Defteri Teslim Tarihi

Defterler 16.09.2019 – 04.10.2019 tarihleri arasında Arş. Gör. Tuğçe TÜRKBAY’a teslim edilecektir.

(Merkezi Araştırma Laboratuvarı A-143 numaralı oda)

Not: İş yeri eğitimine gidecek öğrenciler staj defterlerini daha erken teslim edebilir.


Staj Defteri Arkasındaki Puantaj Formu (Takvim)

Bu bölüme iş yerine gittiğiniz günleri işaretlemeniz gerekmektedir. Puantaj kutucuğunun başına ilgili ayın (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) ismini yazın. 

Puantajlar defterden koparılmayacaktır. Puantaj sayısı yapılan staj gün sayısından eksik kalırsa puantajın fotokopisi çektirilip ilgili sayfaya zımbalanacaktır.

Aşağıda örnek olarak doldurulmuş puantaj formu vardır. Sağdaki resimde, Temmuz ayı örnek olarak verilmiştir. Örneğin, Pazartesi günü 2 Temmuzdan başlayacak şekilde öğrenci 2,3,4,5,6 (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü) Temmuzda iş yerine gitmiştir. Lütfen örneği dikkate alarak ayları doldurunuz.


Staj Başarı Formu

Staj defterinin arkasında yer alan form firma tarafından doldurup kapalı zarfa konulacaktır. Zarfın üstünde firmanın kaşesi ve imzası olmak zorundadır. Zarf öğrenci tarafından staj komisyonuna elden teslim edilecektir.


 

Cumartesi Çalışma İzin Belgesi

Cumartesi günü çalışan öğrencilerimizin bu belgeyi staj defteri ile beraber staj komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.

 


İşsizlik Fonu Katkısı

Çalıştıkları firmalardan maaş alan öğrencilerimizin bu belgeyi orijinal dekontla beraber Fakülte Sekreterine teslim etmesi gerekmektedir. Maaş ödemesi almayan öğrencilerimiz bu belgeyi doldurmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için (yaz stajı ve işyeri eğitimi bilgilendirme sunumu) tıklayınız.

Staj komisyonuna e-posta ile ulaşabilirsiniz.

06 Ağustos 2018, Pazartesi 12457 kez görüntülendi