Bölüm Temsilcisi Seçimi Ertelenmiştir.

İlgili yönetmeliğin güncellenmesi gerektiğinden 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı seçim takvimi, süresi
ve programı ertelenmiş olup, Kurulumuzca belirlenecek süreç bilahare bildirilecektir.

 

Bölümümüz öğrenci temsilcisi olmak isteyen adayların 15-19 Ekim tarihleri arasında başvuru dilekçeleri ile beraber Arş.Gör. Tuğçe Türkbay’a başvurmaları gerekmektedir. Seçime katılacak aday listesi 19 Ekim tarihinde web sayfamızdan ilan edilecektir.

Seçim 26 Ekim Cuma günü 08:30 ile 12:00 saatleri arasında yapılacaktır.

 

Başvuru için gerekli belgeler:

Başvuru Dilekçesi (İçerisinde Siyasi parti organlarında üye ve görevli olmadığına dair beyan olacak)

Transkript

Sabıka kaydı bulunmadığına dair belge

 

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

Madde 6-(Değişik ÜSK-12/03/2013-2013/48.a Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde
aşağıdaki şartlar aranır:
a) İlgili öğretim biriminin kayıtlı öğrencisi olması,
b) Siyasi parti organlarında üye ve görevli olmaması,
c) Hiçbir disiplin cezası almamış olması;
d) İlgili yükseköğretim kurumundaki öğrencilik süresinin normal eğitim süresini aşmamış
olması,(enstitü öğrencileri hariç), (Değişik:ÜSK 31.08.2016 – 2016/44),
c) Sabıka kaydının bulunmaması,
f) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması
g)Bulunduğu sınıf itibariyle (yeni kayıt yaptıran öğrenciler hariç )alttan dersinin olmaması, ağırlıklı
genel not ortalamasının 2,50 ve üzerinde olması

Öğrenci konseyi başkanı

Madde 22-(Değişik ÜSK 15/04/2013-2013/67)
Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından,
seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.
.(Değişik:ÜSK 31.08.2016 – 2016/44) Tüm öğrencileri temsil edebilmeleri için birinci ve son sınıf
öğrencilerinden (enstitü öğrencileri hariç) konsey başkanı seçilemez.
Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi
bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir ay içinde
yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi
Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekalet eder.

 

Madde 22-Tüm öğrencileri temsil edebilmeleri için birinci ve son sınıf öğrencilerinden (enstitü öğrencileri hariç) konsey başkanı seçilememektedir.

Dolayısıyla başvuran adayların 2. veya 3. sınıf öğrencisi olması gerekmektedir.

Öğrenci Konsey Yönergesi