Yaz Stajı


Staj ve İş Yeri Eğitimi Komisyonu


Başkan

Doç. Dr. Fatih AKSOY  

                                                  Üye                                                                                       Üye

                            Arş. Gör. Tuğçe TÜRKBAY                                    Arş. Gör. Mustafa BABAGİRAY


⇒Staj ve İş Yeri Eğitimi komisyonuna e-posta ile ulaşabilirsiniz.

 

• Yaz Stajı

 Teknoloji Fakültesi Yaz Stajı Yönergesi

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Yaz Stajı Sunumu

Staj İşlemleri Akış Diyagramı

Staj Ücreti Dikkat edilecek hususlar

 

Dilekçe & Formlar

Yaz Stajı Başvuru Formu  (Bilgisayar Ortamında doldurulacak olup el ile doldurulan formlar kabul edilmeyecektir)

Cumartesi İzin Belgesi

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci Ve İş Veren Bilgi Formu

 

• Staj Sonu Yapılacak İşlemler