Yaz Stajı Hakkında


 

Staj ve İş Yeri Eğitimi Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Fatih AKSOY

Üye

Arş. Gör. Tuğçe TÜRKBAY    

Üye

Arş. Gör. Mustafa BABAGİRAY⇒Staj ve İş Yeri Eğitimi komisyonuna e-posta ile ulaşabilirsiniz.

 

• Yaz Stajı

Teknoloji Fakültesi Yaz Stajı Yönergesi

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Yaz Stajı Sunumu

Staj İşlemleri Akış Diyagramı

Staj Ücreti Dikkat edilecek hususlar

 

Dilekçe & Formlar

 

Yaz Stajı Başvuru Formu (Bilgisayar Ortamında doldurulacak olup el ile doldurulan formlar kabul edilmeyecektir)

Cumartesi İzin Belgesi

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci Ve İş Veren Bilgi Formu

 

Staj Sonu Yapılacak İşlemler

  

Staj Defteri Teslim Tarihi

 

Defterler 24.09.2018 – 12.10.2018 tarihleri arasında Arş. Gör. Tuğçe TÜRKBAY ile Arş. Gör. Mustafa BABAGİRAY’a teslim edilecektir.

(Merkezi Araştırma Laboratuvarı A-143 numaralı oda)

Not: İş yeri eğitimine gidecek öğrenciler staj defterlerini daha erken teslim edebilir.


Staj Defteri Arkasındaki Puantaj Formu

Puantajlar defterden koparılmayacaktır. Puantaj sayısı yapılan staj gün sayısından eksik kalırsa puantajın fotokopisi çektirilip ilgili sayfaya zımbalanacaktır.

Aşağıda örnek olarak doldurulmuş puantaj formu vardır. Lütfen örneği dikkate alarak ayları doldurunuz.

Örnek puantaj formu


Staj Başarı Formu

 

Staj defterinin arkasında yer alan form firma tarafından doldurup kapalı zarfa konulacaktır. Zarfın üstünde firmanın kaşesi ve imzası olmak zorundadır. Zarf öğrenci tarafından staj komisyonuna elden teslim edilecektir.

Örnek staj başarı formu


 

Cumartesi Çalışma İzin Belgesi

Cumartesi günü çalışan öğrencilerimizin bu belgeyi staj defteri ile beraber staj komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.

 


 

İşsizlik Fonu Katkısı

 

Çalıştıkları firmalardan maaş alan öğrencilerimizin bu belgeyi orijinal dekontla beraber staj komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir. Maaş ödemesi almayan öğrencilerimiz bu belgeyi doldurmayacaktır.


 

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası

 

Alınan İSG sertifikalarının fotokopileri çekilecek ve defterle beraber teslim edilecektir.


 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Staj komisyonuna e-posta ile ulaşabilirsiniz.

  • 0
  • 135
  • 473.839
  • 2.162

AKÜ Teknoloji Fakültesi Duyuruları

AKÜ Duyurular

AKÜ’den Haberler