Bitirme Projeleri Hk.

Bitirme Projelerin son teslim tarihi 18 Mayıs‘tır.
Posterleri CD’ye kaydedip CD ve poster çıktılarını Arş. Gör. Tuğçe Türkbay‘a teslim etmeniz gerekmektedir.