1. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine

Otomotiv Mühendisliği 1.Sınıflar için Oryantasyon(Uyum) Eğitimleri

(EĞİTİM-1) Oryantasyon ve Staj sunumları

Üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerin üniversite eğitimine yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında öğrenci beklentilerini karşılayacak düzeyde oryantasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerektirmektedir. Bu nedenle, yeni kazanan öğrencilere yönelik olarak 27.09.2017 tarihinde bölüm başkanı ve danışman öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen konularda oryantasyon programları düzenlenecektir.

1-Üniversite tanıtımı

2-Kütüphane ve Kongre Merkezi ile diğer sosyal alan ve imkanların tanıtımı

3-Kampüs alanlarında ve eğitim binalarında internetten nasıl yararlanacağı

4-Uzaktan eğitim derslerinin işlenişi ve sınavları

5-Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve bağlı yönerge ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme

6-Ders geçme ve başarı sistemi

7-Yönetmeliklerin uygulama ilkeleri ve esasları

8-Danışmanlık Hizmetleri

9-Çift Anadal/Yandal/Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin bilgilendirme

10-Bölüm tanıtımı ve genel işleyiş hakkında bilgilendirme ​

Oryantasyon eğitimi 27.09.2017 tairihinde Otomotiv Mühendisliğine Giriş Dersi Ders saatine yapılacaktır.

N.Ö. Oryantasyon saati: 15:00

İ.Ö. Oryantasyon saati: 17:00(EĞİTİM-2)

Üniversitemize kayıt olan 1 sınıflar için

  • Erasmus,
  • Erasmus+ ve
  • Mevlana programları ile ilgili

Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Bilgilendirme Toplantısı 28 Eylül 2017 Perşembe Saat 14:00'de Atatürk Kongre Merkezi'nde yapılacaktır. Aynı anda 6 fakültenin tüm bölümlerine yönelik olduğundan yer kapmak için en geç 13.45'de ilgili yerde olunuz. Ve bölüm olarak birbirinize yakın oturunuz. Sunumlar sırasında yoklama kağıdı elden ele dolaştırılacaktır.

 NOT:

  • Her 2 Oryantasyon (Uyum) Etkinliğine Katılım ZORUNLU olup daha sonra yukarıdaki konular hakkında bireysel bilgilendirme kesinlikle yapılmayacaktır.
  • Oryantasyon Eğitimlerindeki slaytlar bu web sayfasına eklenecektir.